Pro legis

Всички услуги в едно.

Нашите услуги .

Консултантски услуги

Екипът на „Про Легис” ООД се стреми да предлага на своите клиенти и партньори висококачествени услуги, като по този начин цели да помогне българските юридически и физически лица да се възползват максимално от предоставените им европейски и международни финансови инструменти за реализирането на техните идеи и проекти.

Юридически услуги

„Про Легис” ООД разполага с екип от квалифицирани юристи и е специализирана в предлагането на пълен набор от правни услуги за български и чуждестранни юридически лица, техните клонове и търговски представителства в страната. Ние предоставяме високопрофесионални консултации в различни области на българското законодателство – гражданско,  административно, търговско.

Финансиращи програми

Екипът на „Про Легис” ООД разполага с експертен капацитет да прецизира параметрите на проекта в съответствие с индивидуалните потребности на кандидата и конкретните изисквания на програмата, да изготви и комплектова документацията за кандидатсване и да участва в цялостния процес на управление на проекта.

 

“ПРО ЛЕГИС” ООД сключи договор за изпълнение на Проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Стартирането на изпълнение на Проекта „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е от момента на сключване на Административния договор за безвъзмездна финансова помощ. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19, както и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Чрез изпълнението на проекта Дружеството се стреми да постигне преодоляване на недостига на средства, както и да посрещне предизвикателствата на промените в пазара на услуги, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Проектът е със срок на изпълнение 3 месеца. Одобреното финансиране е в размер на 10 000.00лв., от които 8 500.00 лева (85 %) от Европейски съюз и 1 500.00 лева (15 %) от национален бюджет.

При изпълнението на проекта се осигурява стриктно спазване и съблюдаване на хоризонталните политики за устойчиво развитие и равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

За Нас .

„Про Легис” ООД е млада и динамична консултантска компания, специализирана в предоставянето на качествени услуги и цялостни решения в областта на финансирането и управлението на проекти, а така също и na пълен набор от юридически услуги и правни консултации. Създадена през 2012г., компанията има за цел да подпомага българските юридически и физически лица да развиват своите иновативни идеи и решения от генериране на идеята до нейното цялостно осъществяване и отчитане.

От 2012г. до сега „Про Легис” осъществява комплексна юридическа и консултантска подкрепа на редица общини и помага за успешното изготвяне и реализиране на обществени поръчки, тръжни процедури и проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.

Основната цел на компанията е да предоставя висококачествени и ефективни решения, съобразени с нуждите и желанията на нашите клиенти.

Основен приоритет на „Про Легис”  ООД е успехът на нашите клиенти, който постигаме с помощта на екип от професионалисти, иновативно мислене и опит. С коректно отношение и индивидуален подход към всеки проект или казус постигаме взаимен успех и установяваме трайни взаимоотношения, които създават основите на бъдещо сътрудничество и ни дават мотивация за бъдещо развитие.

Contact .

София

  • ул. „Княз Борис I” 61, вх. Б. ет. 1, ап. 2
  • +359 889 001 336